תנאי ההתקשרות

לינקטק גרופ ישראל בע"מ ח.פ. 514185149 , מרחוב פינסקר 20, נתניה: ("לינקטק") עוסקת במתן שירותי ניתוח שיווקי, ייעוץ ושיווק ברשת האינטרנט ותיתן לך את השירותים כמוגדר להלן, בתמורה הנקובה בתנאי התקשרות אלו.

אישור תנאי ההתקשרות

מסירת פרטי כרטיס האשראי שלך ואו מסירת הוראת קבע ואו מסירת שיקים לביצוע ההזמנה, תיחשב לכל דבר ועניין כאישור לכך שעיינת בתנאי התקשרות אלו והנך מסכים לאמור בהם.

מתן השירותים

לינקטק תפעל לקידום האתר שלך במנוע החיפוש: "Google", כל עוד הנך מנוי של לינקטק (להלן: "השירותים")
מועד תחילת מתן השירותים הינו מועד חתימתך על תנאי התקשרות אלו / מועד קבלת אישור על ידך לתנאי התקשרות אלו, ומתן פרטי כרטיס האשראי ואו מסירת הוראת קבע ואו מסירת שיקים לחיוב דמי המנוי החודשיים, כמפורט לעיל.

התמורה

תמורת מתן השירותים הנך מתחייב לשלם ללינקטק דמי מנוי חודשיים בסך של ________ש"ח (להלן: "דמי המנוי").
דמי המנוי ישולמו ללינקטק באמצעות חיובך בתשלום חודשי קבוע בכרטיס אשראי ואו בהוראת קבע ואו בשיקים.
הסכומים אינם כוללים מע"מ. לינקטק תשלח לכתובת שתמסור לנו העת ההתקשרות, חשבונית מס כדין וקבלה.

ביטול

אם תחליט שאין ברצונך להמשיך ולקבל את השירותים בחודש הבא, עליך להודיע ללינקטק על כך באמצעות טופס ביטול, שיישלח אליך על פי פנייתך לטל' _______. אנו נפעל לבטל את חיובך בדמי המנוי רק אם תתקבל אצלנו הודעת ביטול חתומה על ידך, לפחות שלושה ימי עסקים לפני מועד החיוב החודשי של דמי המנוי.
דמי המנוי לא יוחזרו לך אף אם תבטל את ההתקשרות עמנו במהלך אותו חודש בגינו שילמת דמי מנוי.

בניית אתר אינטרנט

באפשרותך להזמין מלינקטק בניית אתר באינטרנט באמצעות טופס הזמנת אתר ועל פי התנאים הנקובים בו.

אחריות

השירותים ניתנים ללא כל אחריות, ערובה או הבטחה מפורשים או משתמעים לתאימות למטרה כלשהי, לתוצאות השימוש בו וכיו"ב. לא תקום למשתמש בשירות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי לינקטק ו/או מי מעובדיה ו/או מי מנציגיה מכל מין או סוג שהוא בקשר לשימוש בשירותים.
לעיתים יתכנו מצבים שבהם רשת האינטרנט או אתר "גוגל" לא יהיו זמינים, מכל סיבה שהיא. הנך משחרר בזאת את לינקטק מכל אחריות הנובעת לאי זמינות של רשת האינטרנט או אתר "גוגל" מכל סיבה שהיא ולכל תקופת זמן שהיא.
הנך פוטר את לינקטק מכל אחריות לנזק ישיר ו/או עקיף וכן מכל חבות כספית העלולה לנבוע מאי זמינות רשת האינטרנט או אתר "גוגל" מכל סיבה שהיא.

תנאי השימוש

קבוצת המשווקים שלנו עושה מחקר מעמיק על מנת לקבוע את המיקום הטוב ביותר לכל לקוח. אנו עובדים עם כל לקוח באופן אישי על מנת למקם אותו בגוגל ישראל, ישירות מול קהל היעד שלו. על ידי ניתוח מספר שווקים במקביל, אנחנו ממקמים כל לקוח בעמדה המשתלמת ביותר אשר מעניקה החזר מקסימלי להשקעה. כמו כן, לינקטק ישראל עשויה להוסיף פירסום נוסף בשמך על מנת להאיץ את חשיפתך ולהגדיל את תוצאותיך. מטרתינו היא למקסם את חשיפתך בגוגל ישראל, אך יחד עם זאת לינקטק ישראל אינה יכולה להבטיח את המיקום המדויק של מודעתך, מספר לחיצות, לידים או מכירות כתוצאה מהפרסום האינטרנטי. יכולים להיות תרחישים שונים מעבר לשליטתינו שעשויים להשפיע באופן זמני על יכולתינו להבטיח הופעה בגוגל. אירועים מסוג זה עלולים להיות לדוגמא עדכונים באתר של גוגל, בדיקת חשבונות על ידי גוגל, ,וכל דבר נוסף שהינו מחוץ לשליטת לינקטק. ללינקטק ישראל אין שום שליטה על התוכן או האוטנטיות של האתר האישי של הלקוח. בנוסף, ללינקטק ישראל אין כל דרך לעקוב אחרי מכירות שהתבצעו כתוצאה מהפירסום האינטרנטי. זוהי אחריות הלקוח לעקוב אחרי תוצאות הפירסום על ידי בדיקה ותשאול כל לקוח כיצד מצא את פרטי המפרסם. לינקטק ישראל אינה שלוחה של גוגל או מקושרת ישירות לחברת גוגל.

אתר מותאם אישית:
על מנת לקדם את לקוחותינו, לינקטק ישראל מציעה ללקוחותיה ליצור ולתחזק אתר בהתאמה אישית לכל לקוח החפץ בכך, ללא תשלום. האתרים של לינקטק ישראל מתופעלים באופן שוטף וזמינים ברשת כל הזמן אך עלולים גם לרדת מהרשת באופן זמני בעקבות עידכוני מערכת, תחזוקה שוטפת וכדומה. זוהי אחריות הלקוח לספק ללינטק ישראל את כל תוכן האתר, כולל אך לא מוגבל רק לתוכן מילולי, לוגו של החברה, ותמונות שאינן מפרות חוקי זכויות יוצרים. לינקטק ישראל אינה אחראית לתוכן של שום אתר מותאם אישית. העלאת אתר לוקחת בד"כ עד 3 ימי עסקים מהרגע שכל החומר הועבר על ידכם לחברת לינקטק. אולם, במקרים מיוחדים ימי עבודה לעיצוב האתר בהתאמה אישית יכולים להתארך עד 7 ימי עסקים, בהתאם למורכבות הבקשה העיצובית. למידע נוסף על אתרים מותאמים אישית אנא צרו קשר עם מחלקת שירות הלקוחות.

פרטי הרשמה:
הזמנה זו מאשרת את ההסכם שנעשה מוקדם יותר בינך לבין אחד מנציגי לינקטק ישראל להירשם לשירות שאנו מספקים, והוקלט בהסכמתך באופן אלקטרוני. ההסכם המוקלט הינו בתוקף מלא, אלא אם הובעה התנגדות ישירה וברורה תחת מסמך אישור ההזמנה. הרשמתך לשירות בוצעה על בסיס חודשי. כל הסכם חודשי יחוייב על בסיס התאריך שבו התחייבת לראשונה לשירות המספקת לינקטק ישראל. לינקטק ישראל מחייבת את דמי השירות ביום הראשון שבו הלקוח התחייב לקבלו. כמו כן, הלקוח ימשיך להיות מחוייב בתשלום החודשי באופן אוטומטי ביום קבוע בחודש (היום שבו עלית לאוויר בגוגל). לינקטק ישראל לא תעלה את דמי התשלום החודשיים אליהם התחייבת ללא הסכמתך המלאה. דמי המנוי החודשיים למילת החיפוש האקסלוסיבית אינם ניתנים לשינוי. למרות זאת, שינויים במילת החיפוש הנעשים לפי בקשת הלקוח עשויים להיות כרוכים בשינוי כספי. למידע נוסף אודות פרטי הרשמה אנא צרו קשר עם מחלקת שירות הלקוחות.

מדיניות תשלום וביטולים:
זוהי אחריותו המלאה של הלקוח לעדכן את לינקטק ישראל בכל שינוי לגבי פרטי הלקוח, כולל מספר טלפון אישי ומקצועי, כתובת אינטרנט של האתר, ומידע לגבי פרטי תשלום. במידה ותשלומיך לא מתאפשרים מסיבה כלשהיא, הפירסום שלך ישאר ברשת למשך עד 30 יום עד ליצירת קשר איתך וגביית התשלום. בנוסף, התרחיש המתואר לעיל אינו פותר אותך מכל תשלום ללינקטק ישראל. במידה והחשבון לא שולם במשך 30 יום, לינקטק ישראל רשאית לסגור את חשבונך ולהעביר את הסכום לגבייה. כל הביטולים חייבים להתבצע לפחות שלושה ימים עסקים לפני יום מועד הגבייה החודשית על ידי שליחת פקס או מייל ויצירת קשר בטלפון לוודא שהפקס או המייל הגיע. במידה וביטול השירות לא בוצע בהתאם ללוח הזמנים המפורט לעיל, לינקטק ישראל רשאית לגבות את התשלום החודשי. כל התשלומים החודשיים אינם ניתנים להחזר, אך זיכוי כספי עשוי להיעשות לחשבונך בהתאם לצורך ובאישור של מנהל חשבון מוסמך. למידע נוסף בגין מדיניות תשלום וביטולים אנא צור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות.
שים לב:
שום עובד ואו איש מכירות ואו איש שירות וכד' של לינקטק ישראל לא רשאי לערוך שינויים בהסכם קיים ללא אישור בכתב של מנהל מוסמך. במידה ויש לך שאלות נוספות לגבי חשבונך, אנא צור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות במסגרת שעות הפעילות.

רוצים לבלוט? להוביל? מקומכם איתנו

לפתרון מלא לקידום העסק שלכם באינטרנט, פשוט מלאו את הטופס הבא:

חייגו 09-88-666-80צרו עמנו קשר